Καθυστερηµένη εκσπερµάτιση! Είναι πρόβληµα;

22

Τι λέει ο γιατρός… 

Στην καθυστερηµένη εκσπερµάτιση ο άντρας είτε αργεί να ολοκληρώσει (ολοκληρώνει δηλαδή αργότερα από τον επιθυµητό χρόνο είτε γι’ αυτόν είτε/και για τη σύντροφό του) ή, ενώ έχει στύση, δεν υπάρχει ούτε οργασµός ούτε εκσπερµάτιση (οργασµός και εκσπερµάτιση, ενώ πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα στον άντρα, είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες). Έτσι, όταν η εκσπερµάτιση έρχεται µεν αλλά αργεί, δεν µιλάµε για µια κατάσταση παθολογική αλλά µάλλον ψυχολογική. 
Αν όµως ο άντρας νιώθει ότι φτάνει σε οργασµό και ότι εκσπερµατώνει αλλά δεν υπάρχει σπέρµα, τότε από πίσω κρύβονται παθολογίες όπως στενώµατα στην ουρήθρα, παλίνδροµη εκσπερµάτιση ή απουσία σπέρµατος λόγω µη παραγωγής από τους όρχεις. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ουρολόγο. 

…Και τι ο ψυχολόγος 

Συνήθως, η παράταση του χρόνου εκσπερµάτισης υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία στη σεξουαλική πράξη, 
που πιθανόν να µην συµβαίνει µε όλες τις συντρόφους του άντρα. Η εκσπερµάτιση 
γι’ αυτόν µπορεί να σηµαίνει ότι χάνει τον έλεγχο του εαυτού του και να καθυστερεί ακριβώς γιατί δεν θέλει να τον χάσει. Μπορεί επίσης να σχετίζεται και µε µια ανικανότητά του να προσφέρει, να δοθεί ελεύθερος και ανεξέλεγκτος. Άλλες ψυχογενείς αιτίες µπορεί να είναι: 
1. Αυστηρός ή θρησκευτικά προσανατολισµένος τρόπος ανατροφής. 
2. Φόβος εγκυµοσύνης. 
3. Έλλειψη έλξης προς τη σύντροφο ή και µια ασυνείδητη επιθετικότητα προς αυτήν. 
4. Τραυµατικά γεγονότα σε σχέση µε το σεξ που εµποδίζουν την ελεύθερη έκφραση (σε σπάνιες περιπτώσεις ίσως και σεξουαλική κακοποίηση). 
5. Γενικότερες φοβίες και άγχη για το σεξ. 
6. Άλλου είδους προβλήµατα (π.χ. παλαιότερη απιστία της συντρόφου). 
7. Τραυµατική διακοπή σχέσης µε προηγούµενη σύντροφο. 
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον είτε ο άντρας είτε η γυναίκα δυσανασχετούν µε την καθυστέρηση, πρέπει να απευθυνθούν σε ψυχολόγο για να εξακριβώσουν και να συζητήσουν τα αίτια του προβλήµατος. 

Για ορισµένα ζευγάρια η καθυστερηµένη εκσπερµάτιση µπορεί να είναι επιθυµητή, αφού ο άντρας µπορεί να κρατήσει τη στύση για περισσότερο χρόνο, ώστε να µπορέσει και η γυναίκα να ολοκληρώσει. 

Της ∆ήµητρας Βγενοπούλου

Με τη συνεργασία της Δρ. ΙΛΙΑ  Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ,
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ,
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΠΗΓΗ: Περιοδικό Forma